مجموع : 29


نام دوره نام شهر تاریخ همکاران تصاویر
بیست و نهمین دوره نوروفیدبک پیشرفته تهران 25 الی 27 اسفند ماه شرکت مدینا طب گستر ، مرکز آموزشی پارند
برگزاری یازدهمین دوره تحریک الکتریکی مغز tdcs/tacs تهران 21 اسفند ماه مرکز تخصصی پارند ،اسپانسر شرکت مدینا طب گستر
شصت و چهارمین کارگاه نوروفیدبک عمومی تهران 18 الی 20 اسفند مرکز تخصصی پارند ، شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب گستر
برگزاری یازدهمین کارگاه تخصصی ADHD-LD تهران 16 و17اسفند ماه مرکز تخصصی پارند .شرکت مدینا طب گستز
برگزاری شصت و سومین کارگاه عمومی نوروفیدبک در مشهد مشهد 5 الی 7 اسفند مرکز تخصصی پارند، مرکز آرن مشهد .اسپانسر شرکت مدینا طب
سومین همایش نورومارکتینگ (بازار یابی عصب پایه) تهران اسفند ماه شرکت TMBA ،مرکز تخصصی پارند ، اسپانسر شرکت مدینا طب
شصت و دومین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی تهران 14 الی 16 بهمن ماه مرکز تخصصی پارند، اسپانسر شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب
قبلی بعدی
بالا